| Jumat, 17 November 2023 - 17.26

| Kamis, 24 Agustus 2023 - 14.31

| Rabu, 23 Agustus 2023 - 09.33

| Kamis, 10 Agustus 2023 - 14.28

| Sabtu, 05 Agustus 2023 - 21.56

| Sabtu, 29 Juli 2023 - 03.04

| Kamis, 13 Juli 2023 - 19.17

| Rabu, 14 Juni 2023 - 12.55

| Jumat, 09 Juni 2023 - 15.44

| Kamis, 08 Juni 2023 - 22.52

| Senin, 05 Juni 2023 - 14.03

| Selasa, 30 Mei 2023 - 14.53

| Minggu, 14 Mei 2023 - 16.56

| Sabtu, 13 Mei 2023 - 12.16

| Jumat, 05 Mei 2023 - 19.18

| Selasa, 18 April 2023 - 14.44

| Kamis, 13 April 2023 - 16.54

| Kamis, 23 Maret 2023 - 17.51

| Rabu, 15 Maret 2023 - 19.11

| Rabu, 08 Maret 2023 - 17.02