| Rabu, 27 September 2023 - 22.18

| Rabu, 23 Agustus 2023 - 22.15

| Senin, 21 Agustus 2023 - 16.47

| Minggu, 20 Agustus 2023 - 14.54

| Minggu, 13 Agustus 2023 - 22.03

| Jumat, 11 Agustus 2023 - 13.30

| Sabtu, 22 Juli 2023 - 14.34

| Jumat, 16 Juni 2023 - 07.51

| Kamis, 15 Juni 2023 - 22.18

| Jumat, 02 Juni 2023 - 01.38

| Sabtu, 27 Mei 2023 - 00.32

| Rabu, 24 Mei 2023 - 20.35

| Jumat, 19 Mei 2023 - 17.55

| Senin, 15 Mei 2023 - 19.48

| Rabu, 19 April 2023 - 11.33

| Senin, 20 Maret 2023 - 11.07

| Jumat, 10 Maret 2023 - 07.30

| Senin, 06 Maret 2023 - 15.32

| Selasa, 21 Februari 2023 - 12.08

| Jumat, 16 Desember 2022 - 14.34